Nevíte si rady s životopisem?

Životopis neboli CV (Curriculum Vitae) je stručný a výstižný dokument, ve kterém vašeho potencionálního zaměstnavatele přehledným způsobem seznamujete s osobními údaji, dosaženým vzděláním, zkušenostmi a schopnostmi. Jde nám o to zaměstnavatele zaujmout a nabídnout co možná nejpřesnější profil který hledá a vyžaduje.

 

 

 

Pár tipů:

 

 • CV má být dlouhé nejlépe jednu až dvě stránky A4.
 • Nesmí obsahovat žádné stylistické ani gramatické chyby, žádné hovorové výrazy.
 • Naopak odborné vyjadřování je jedině vítáno (oborové výrazy, zkratky), dáváte tak znát, že jste v oboru znalí .
 • Kontaktní údaje uvádějte jasně, nepoužívejte emailové adresy typu: misulka@server.cz; tomasek007@server.cz. Nejlépe je odkazovat na emailový účet celým jménem, tedy např. adam.novak@server.cz.
 • Vzdělání uvádějte počínaje střední školou, do CV v zásadě patří nejvyšší dosažené vzdělání (mateřskou školu určitě nezmiňujte, základní školu jen pokud je nějak zaměřena, např. jazyková či umělecká základní škola a toto zaměření má souvislosti s dalším studiem či s vaším dalším zaměstnáním). Pokud stále ještě studujete, uveďte předpokládanou dobu ukončení studia.
 • Údaje typu rodinný stav, počet dětí, politická příslušnost, náboženské vyznání či národnost (pokud je jiná než česká, např. v cizojazyčných životopisech), nejste povinni udávat.
 • Nikdy nepište nic o rodičích ani sourozencích, ani se nerozepisujte o svých dětech, v CV píšete pouze o Vás.
 • Neuvádějte důvody odchodu z předchozích zaměstnání a výši platu. Nemusíte uvádět ani jména nadřízených apod.
 • Povinností není ani přikládat svoji fotografii, nicméně i ta může pomoci zaměstnavatelům utvořit si lepší představu.
 • U jazykových znalostí nepoužívejte slova "aktivně" a "pasivně", znalosti daleko lépe vystihnete pojmy "začátečník", "pokročilý", "rodilý mluvčí" nebo "základní", "dobrá", "vynikající" znalost.
 • Znalost jazyků rozdělte na písemné a ústní.
 • Zmiňte zájmy, které mají určitou souvislost s danou pracovní pozicí nebo dobře charakterizují Vaší osobnost.
 • Dejte CV přečíst někomu jinému, leccos může odhalit, ať už chyby nebo nesrozumitelné vyjadřování nebo si vzpomene na něco, co jste případně zapomněli uvést.
 • Pokud využijete poštu, životopis nezapomeňte vlastnoručně podepsat.

 

Pro absolventy a pro ty, kterým chybí praxe

V případě, že nemáte praxi z předchozích zaměstnání, uveďte všechny relevantní praktické zkušenosti, které jste získali během studia. Např:

 • Školní projekty, výzkumy, odborné praxe.
 • Důležité seminární a jiné odborné práce.
 • Působení ve školních, univerzitních organizacích.
 • Zahraniční stáže, absolvované jazykové (popř. jiné) kurzy.
 • Výjimečné studijní výsledky, ocenění ve školní soutěži.
 • Popište svoji dplomovou práci.
 • apod.

 

CV chronologicky

 

Snažíte se zdůraznit svůj kariérní vzestup a svoji odbornou praxi, nejprve uveďte své poslední zaměstnání, následně pokračujete až k prvnímu zaměstnání. Stejným způsobem postupujte ve vzdělání a absolvovaných školení a kurzech.

Pro personalisty je většinou nejzajímavější poslední zaměstnání, tento typ CV je z tohoto hlediska nejpřehlednější.

 

Cizojazyčné CV

Cizojazyčný životopis zasílejte raději jen v případě, že jej zaměstnavatel vyloženě požaduje, pokud nebudete zasílat do zahraniční firmy cizojazyčné CV automaticky, vyhnete se tak prezentaci možných chyb v překladu.

Pokud reagujete na inzerát psaný v cizím jazyce, předpokládá se, že ve stejném jazyce i odpovíte.

 

Grafické provedení

Pohrajte si s výběrem typu písma. Můžete zvolit netradiční grafiku i fonty, pokud zachováte vkusnost a čistotu stylu. Použijte tedy maximálně 2 typy nepříliš výstředních fontů, přiměřenou velikost písma a co nejméně barev. Pokud potřebujete „natáhnout" či „zhustit" text, je lepší přehodnotit obsah, než experimentovat s grafikou.

Používejte zarovnání textu zleva.

 

Elektronické odesílání

Odesílání elektronickou formou je dnes běžný způsob. Pokud tedy CV odesíláte e-mailem, pošlete jej nejprve sami sobě, ať víte, jak vypadá, zda přílohy lze v pořádku otevřít apod.

Vhodné formáty přiložených souborů jsou rtf, doc, pdf nebo html.

Napište výstižný Předmět/Subject!

Průvodní dopis posílejte přímo v těle e-mailu, raději ne jako další přílohu. Někteří personalisté mohou být unavení z otevírání mnoha příloh, zvláště pokud o kandidátovi zatím nic nevědí.

Pozor! Pokud zasíláte dopis elektronicky a vytvářeli jste ho se zapnutou funkcí „verzování", adresát v některých případech může číst i starší verze dokumentu či vaše poznámky...prostě text, který do vašeho CV nyní nepatří. Vy ho nevidíte, ale on ho vidět může! Nejlépe tedy uděláte, když konečnou verzi svého CV nakopírujete do nového dokumentu.

Vytvořte si reprezentativní „pracovní" emailovou adresu (nejlépe Vaše celé jméno oddělené tečkou), o zaměstnání nežádejte z adres, které obsahují Vaší přezdívku (např. berunka@nejakyserver.cz)

Nikdy neodesílejte CV na více adres současně.

 

Odesílání poštou

Pokud budete posílat CV poštou, použijte list kvalitního bílého papíru formátu A4; nikdy list vytržený ze sešitu.

Dopis nebude mít žádoucí efekt, pokud na něm budou skvrny nebo bude tisknut s docházejícím tonerem.

 

Vzory životopisů v různých jazycích si můžete stáhnout na těchto odkazech:

Evropský formulář životopisu - český (44.50 kB)
Evropský formulář životopisu - slovenský (46.50 kB)
Evropský formulář životopisu - německý (42.00 kB)
Evropský formulář životopisu - anglický (42.00 kB)


Linkuj.cz | Google.com | Facebook.com | Vybrali.sme.sk