Výběrové řízení

Nejběžnější metodou výběru zaměstnance je pohovor, často spojený s písemným testem znalostí či dovedností. Vedle pohovoru se stále častěji využívá tzv. Assessment Center. Tento způsob výběru pak můžete téměř spolehlivě očekávat při účasti na výběrovém řízení u profesí s vyšší požadovanou kvalifikací a vyšší očekávanou odpovědností. Před samotném navštívením výběrového řízení pak doporučujeme zjistit si o jaký typ se jedná, jaké jsou požadavky, co si máte přinést apod. Snažte se zjistit co nejvíce informací abyste se mohli co nejlépe připravit.

 

POHOVOR

 

Předpokladem úspěšného pohovoru je důkladná příprava. Zjistěte si co možná nejvíce informací o zaměstnavateli a nabízené pracovní pozici. Zhodnoťte sami co firmě můžete nabídnout a jaké jsou Vaše přednosti a předpoklady pro profesi o kterou se ucházíte. Nezapomeňte na vhodné oblečení, oblekem nic zkazit nemůžete u administrativních profesí je pak společenské oblečení samozřejmostí.

 

Na co si dát pozor

 • Od počátku vstupu do firmy se chovejte korektně - nevíte, kdo Vás pozoruje.
 • Nesnažte se na sebe strhnout pozornost, nechte vést rozhovor Váš protějšek.
 • Pozorně naslouchejte, co partner říká.
 • Partnera oslovujte jeho jménem.
 • Mluvte jasně a zřetelně, Váš hlas musí znít pevně.
 • Dávejte si pozor na své výrazy.
 • Snažte se působit přirozeně.
 • Odpovídejte stručně a na otázku.
 • Nepřerušujte partnera uprostřed jeho řeči.
 • Snažte se vystupovat jistě, uvědomte si své kvality a přednosti.
 • Vždy odpovídejte pozitivně a pravdivě.
 • Vyjadřujte se o svém předchozím zaměstnání pozitivně.
 • Nezaujímejte extrémní postoje.
 • Neusilujte o souhlas svého partnera.
 • Nikdy neříkejte, že nemáte žádné otázky.

 

Jaké otázky můžete při pohovoru očekávat

 • Jaké informace máte o naší společnosti?
 • Co víte o výrobku nebo službách, které nabízíme?
 • Proč jste se rozhodl (rozhodla) reagovat právě na náš inzerát?
 • Proč hodláte změnit Vaše dosavadní zaměstnání?
 • Jak dlouho byste chtěl (chtěla) pracovat pro naši společnost?
 • Jaké jsou povinnosti a pracovní náplň ve Vašem současném zaměstnání?
 • Jaké zkušenosti můžete využít z Vaší dosavadní praxe?
 • Jak vypadá typický den ve Vašem současném zaměstnání?
 • Co se Vám líbí na Vašem současném zaměstnání?
 • Vyhovuje Vám práce v týmu nebo individuální práce?
 • Jaké jsou Vaše největší úspěchy dosažené v zaměstnání?
 • Jaký užitek jste přinesli Vašemu zaměstnavateli?
 • Co si představujete pod pojmem být úspěšný?
 • Jak hodnotíte Vaši schopnost delegovat pracovní úkoly?
 • Jaké jsou Vaše zkušenosti s vedením lidí?
 • Jak hodnotíte Vaši schopnost řídit?
 • Dokážete se ztotožnit s hodnotami firmy?
 • Nejste pro uvedenou funkci příliš mladý (mladá)?
 • Co bylo pro Vás ve Vašem zaměstnání nejsložitější?
 • Co bylo pro Vás ve Vašem zaměstnání nejjednodušší?
 • Jak charakterizujete sám sebe?
 • Jak Vás vidí Vaši kolegové (známí)?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • Jaký způsobem si zvyšujete svoji profesní kvalifikaci a co pro Vás znamená?
 • Jak ovlivňuje rodina Vaši pracovní kariéru?
 • Jak trávíte volný čas?
 • Jaké si kladete cíle ve svém povolání a čeho chcete ve své kariéře dosáhnout?
 • Který byl Váš oblíbený předmět ve škole a proč?
 • Udržujete vztahy se svými bývalými spolužáky?
 • Proč jste se rozhodl (rozhodla) studovat právě tuto školu?
 • Splnilo studium Vaše očekávání?
 • Kdyby jste se měl znovu rozhodnout, zvolil by jste stejnou školu (obor)?
 • V jaké oblasti by jste se rád něčemu přiučil?
 • Jak ochotně přebíráte odpovědnost za druhé?
 • Jak vycházíte s lidmi?
 • Jak hodnotíte své komunikační schopnosti?
 • Co pro Vás znamená možnost změny?
 • Jak vidíte sebe v horizontu deseti let?
 • Pokládáte se za ambiciózního člověka?
 • Kdy a z jakého důvodu jste byl (byla) na sebe nejvíce hrdý (hrdá)?
 • Co nejvíce obdivujete na druhých?
 • Čeho si vážíte na ostatních lidech?
 • Co Vás nejvíce zaujalo na naší pracovní nabídce?
 • Proč si myslíte, že právě Vy jste nejvhodnější kandidát?
 • Jak jste vycházel (vycházela) se svým nadřízeným?

ASSESSMENT CENTER (AC)

Na tento typ výběrového řízení je třeba se připravit stejně jako na klasický pohovor. Na víc však očekávejte praktické plnění úkolů, písemné testy, a modelové situace. Každé takovéto AC je pak sestaveno podle požadavků na konkrétní pracovní pozici. Pokud se tedy ucházíte o místo obchodního zástupce, Account managera apod. uděláte nejlépe, když se připravíte na modelový prodejní rozhovor.

 

Co může Assessment Center obsahovat:

 • Skupinové úkoly
 • Praktické řešení modelových situací
 • Test znalostí (jazykových, odborných)
 • Psychologický test
 • Logické úlohy
 • Dotazování

 

Profesionální personalisté pak předpokládají, že každý uchazeč nedisponuje specifickými znalostmi AC proto většinou sestavují obecně.

Assessment Center většinou probíhá v jednom či dvou dnech a to buď v místě pracoviště nebo mimo firmu. Hodnotit Vás mohou interní, ale i externí odborníci. AC standardně probíhá v malé skupině uchazečů (do 10 účastníků). U některých profesí pak narazíte na individuální AC.

Pokud uspějete v prvním kole (první den), pak zpravidla následuje kolo druhé a to většinou formou osobního pohovoru. Zde platí veškerá pravidla uvedená v odstaci „Pohovor" tohoto článku.

 

Jak se připravit:

 • Shromážděte maximum informací o firmě a dané pracovní pozici.
 • Zamyslete se nad požadavky zaměstnavatele.
 • Pokud jste absolvent, projděte si přehled stěžejních absolvovaných předmětů.
 • Pokud je v požadavcích znalost cizího jazyka, připravte se, že můžete v tomto jazyce hovořit nejen o sobě, ale i předchozích zkušenostech, zaměstnání apod.

 

Na výběrovém řízení se personalisté budou snažit vyhodnotit nejen zda se hodíte na konkrétní zaměstnání, ale i Váš potenciál. Pokud nebudete znát odpověď na všechny dotazy nemusí to znamenat konec. Nad vším přemýšlejte, snažte se odpovídat konstrutivně, vyhněte se odpovědi „nevím" tím, že odpovíte obšírněji, ale přesto k věci. Personalista pozná, že odpověď neznáte, ale také že jste schopni přemýšlet a komunikovat.

 Linkuj.cz | Google.com | Facebook.com | Vybrali.sme.sk